Naše usluge

Poslovno savjetovanje

tehnologija, organizacija, razvoj proizvoda, certifikati, normizacija, restrukturiranje, kooperacija, poticaji, marketing, uvođenje novih proizvoda, klasterizacija, nastupi na sajmovima.

Razvojna jedinica

MANOX d.o.o. za potrebe razvoja općina i gradova nudi izradu razvojnih dokumenata iz slijedećih područja:
organizacija i uspostava lag-ova, edukacija poduzetnika početnika marketing poduzetničkih zona,poslovno povezivanje s potencijalnim investitorima, povezivanje i prekogranična suradnja organizacija grupnih nastupa na pomurskom sajmu gornja radgona.

Tehnološki projekti

Za potrebe kandidiranja na fondove eu kao što su ipard ili ostali fondovi ipa, Manox d.o.o. izrađuje tehnološke elaborate ili tehnološke projekte iz slijedećih poslovnih djelatnosti:
voćarstvo, vinarstvo, podrumarstvo, stočarstvo, poljoprivredna proizvodnja, obnovljivi izvori energije...

Zastupstvo Pomurskog sajma

MANOX d.o.o ugovorni je predstavnik Pomurskog sajma iz Gornje Radgone za R. Hrvatsku. Pomurski sajam ima tradiciju dugu 50 godina i najveći je poljoprivredno prehrambeni sajam u ovom dijelu Europe.

© Manox d.o.o. 2012 - Izrada web stranica - Alias d.o.o.